Become a member today, start by filling this
inserting google maps

Rajasthan

Sh. Shani Lal Balar, Balrota, State President

Laghu Udyog Bharati,4th Floor, Sewa Sadan, Sehkar Lane, Sehkar Marg, Lalkothi Scheme, Jaipur-302015, Rajasthan, Cell Phone: 9414108456, Email: shantilalbalar[at]yahoo[dot]com

Jaipur

Sh. Sudhir Kumar Garg

Laghu Udyog Bharati,4th Floor, Sewa Sadan, Sehkar Lane, Sehkar Marg, Lalkothi Scheme, Jaipur-302015, Rajasthan, Cell Phone: 9414039506, Email: sudhirgas[at]gmail[dot]com

Jodhpur

Sh. Tejender Kumar

LAGHU UDYOG BHARATI, Near RIICO Rest House, Behind New Power House, Opp. Diesel Shed Jodhpur, Rajasthan, PIN 342003, Cell Phone: 9352928368, 9214944550, Email: lubjdr[at]gmail[dot]com

Chittor

Sh. Pawan Kumar Goyal, Sambhag President

Drolia Agro Industry, Plot no 15, Grading Unit Area, Krishi Upaj Mandi, Baran-325205, Cell Phone: 9414190890, Email: pawan[dot]drolia[at]yahoo[dot]com